ToppSeks liste for P4

Topp seks for P4 er tilgjengelig ved å trykke på bildet under

Read More

Interactor for iPhone, iPad og Android gratis

Computas Interactor er tilgjengelig på Apples AppStore for iPhone og iPad. Den er også tilgjengelig på Android gratis fra Android Market Place

qrcode qrcode
Read More

Flash Builder App til AppStore

Her er en kortfattet beskrivelse av hvordan man kan distribuere en App laget med Flash Builder til Apples AppStore.

 • Legg til ikoner til din Appnavn-app.xml fil. Jeg pleier å legge til image16x16, image29x29, image32x32, image36x36, image48x48, image57x57 (denne er veldig viktig for AppStore), image72x72, image114x114, image128x128.
 • Logg deg inn på en mac.
 • Start Nøkkelringtilgang / Keychain access
 • Velg nøkler
 • velg meny Nøkkelringtilgang, Sertifikatassistent, Be om et sertifikat fra en sertifikatautoritet.
 • Skriv inn epost, velg arkivert på disk og kryss på “La med spesifisere nøkkelparinformasjon”
 • Fortsett, 2048, RSA. Ferdig
 • Starte Provisioning Portal, Velg iOS Provisioning Portal, Certificates, Om det ikke er noe sertifikat her, så Request Certificate, Browser til sertifikatet du hentet.
 • Download sertifikatet og legg det f.eks. på desktopen
 •  Gå til nøkkelringtilgang / keychain access, velg Sertifikater, meny Arkiver, importer objekter, velg certifikatet du la på desktopen distribution_identity.cer, Åpne.
 • Velg den private nøkkelen under iPhone Distribution: XXXX, høyreklikk på den private nøkkelen, Eksporter, Akriver som DittnavnDistributionDeveloperCertificate.p12
 • Gå til provisioning profile, velg Provisioning, Velg Distribution fanen, New Profile,  La App Store stå valgt, Gi navn “mittappnavnDistribution”, velg riktig App ID submit, refresh siden, download og legg på f.eks. desktop.
 • I FlashBuilder, endre navnet på id til f.eks. com.mittfirma.appnavn, Entre filename til navnet på appen, endre versionNumber til f.eks. 001.
 • Project, Export Release Build.
 • Registrer appen din i iTunes Connect.
 • Bruk Application Loader for å uploade Binary.

Se også http://www.adobe.com/devnet/air/articles/packaging-air-apps-ios.html#step6

Read More

Interactor Web

The Computas Interactor made by Computas AS is a free app to make the communication between a presenter and the audience easier. The presenter can start a session and the audience can ask questions and give feedback so the presenter can make changes so everyone understands.

The Computas Interactor is now available on web. Click the image below to start.

Interactor is also soon available free on iPhone and Android smartphones

Read More

Interactor Desktop

Interactor is now availble for installation on desktop.

Read More

Bibliotek av Native Extensions til Flash Builder 4.6

I Flash Builder 4.6 som nå er released, kan man bruke noe som heter Native Extensions. Dette er små eksekverbare deler som er bygget på Android eller iOS for å gjøre en spesiell ting som typisk har med mobilens sensorer eller andre mobil spesifike ting. Eksempler kan være vibrasjon av mobilen, sette på blits osv.

Det finnes biblioteker over ferdiglagde native extensions så man slipper å lage sine egne (Dumt å lage noe som noen andre allerede har laget). Her er to biblioteker med native extensions:

http://extensionsforair.com/

http://www.adobe.com/devnet/air/native-extensions-for-air.html

Read More

Vise http side i Flash Builder Mobile applikasjoner

For å kunne vise en webside inne i en Flash Builder Mobile App, kan du bruke WebView komponenten. Denne komponenten er basert på webArea på  http://www.judahfrangipane.com/blog/2011/01/16/stagewebview-uicomponent/ . Den er nå fikset for å kunne brukes på Apper med navigasjon og eskimo som bruker appliasjonDPI. Den originale WebArea virket ikke med disse settingene.

Da kan man bruke den som en UIComponent i MXML som vanlig slik:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<s:View xmlns:fx=”http://ns.adobe.com/mxml/2009
xmlns:s=”library://ns.adobe.com/flex/spark”
xmlns:components=”views.components.*”
actionBarVisible=”true”
creationComplete=”{creationCompleteHandler()}”
tabBarVisible=”false” title=”Lovdata”>

<fx:Declarations>
</fx:Declarations>

<s:navigationContent />

<components:WebView id=”webView” width=”100%” height=”100%” view=”{this}”/>

<fx:Script>
<![CDATA[
private function creationCompleteHandler():void
{
webView.loadURL(http://www.vg.no);
}
]]>
</fx:Script>
</s:View>

Read More

Flash Builder

Flash Builder lages av Adobe og het tidligere Flex Builder. Personlig synes jeg det var en dum ide å endre navnet. Fram til versjon 4, ble Flex/Flash Builder benyttet til å lage desktop applikasjoner for Windows og Mac i tillegg til Flash applikasjoner for alle browsere som støtter Flash (alle bort sett fra Safari Mini) og (ie på Windows Phone 7).

Siden både iOS og Windows Phone 7 ikke vil støtte Flash, har Adobe laget en stor endring i versjon 4.5 og 4.5.1 dom støtter utvikling av apper til iOS og Android fra samme kodebase. Dette gjør at man kan utvikle prosjektet en gang, men kjøre det på iPhone, iPad, Android Mobile, Android Tablet, Blackberry, Windows desktop og Mac i tillegg til alle web browsere som støtter Flash.

Flash Builder seksjonen tar for seg hvordan man lager mobile apper med Flash Builder.

Read More

Switch to our mobile site