For å kunne vise en webside inne i en Flash Builder Mobile App, kan du bruke WebView komponenten. Denne komponenten er basert på webArea på  http://www.judahfrangipane.com/blog/2011/01/16/stagewebview-uicomponent/ . Den er nå fikset for å kunne brukes på Apper med navigasjon og eskimo som bruker appliasjonDPI. Den originale WebArea virket ikke med disse settingene.

Da kan man bruke den som en UIComponent i MXML som vanlig slik:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<s:View xmlns:fx=”http://ns.adobe.com/mxml/2009
xmlns:s=”library://ns.adobe.com/flex/spark”
xmlns:components=”views.components.*”
actionBarVisible=”true”
creationComplete=”{creationCompleteHandler()}”
tabBarVisible=”false” title=”Lovdata”>

<fx:Declarations>
</fx:Declarations>

<s:navigationContent />

<components:WebView id=”webView” width=”100%” height=”100%” view=”{this}”/>

<fx:Script>
<![CDATA[
private function creationCompleteHandler():void
{
webView.loadURL(http://www.vg.no);
}
]]>
</fx:Script>
</s:View>